Agility,  Agility pro Ukrajinu,  Akce,  připravujeme

:: 9. – 10. 12. 2023 :: Agility pro Ukrajinu IV.

Na prosinec chystáme již 4. akci na podporu Ukrajiny a dodržíme tak naše předsevzetí alespoň dvou akcí ročně, z nichž veškeré vybrané peníze putují na podporu Ruskem okupované Ukrajiny. Tato prosincová akce vznikla na popud německého rozhodčího a našeho dobrého kamaráda Rene Blanka, který bude soutěž posuzovat bez nároku na odměnu a za vlastní náklady na cestu. Moc si toho vážíme a věříme, že se vás opět sejde co nejvíce…